Badania kierowców i operatorów maszyn oraz treningi interpersonalne

Poznaj naszą ofertę badań i szkoleń dla kierowców i operatorów sprzętu.
Zainwestuj w swoje umiejętności!

Badania psychologiczne kierowców i operatorów sprzętu
 • Badania kierowców wszystkich kategorii A, B, C, D, E
 • Kierowców pojazdów służbowych np. przedstawicieli handlowych
 • Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Kandydatów na kierowców
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • Osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem


Diagnoza psychologiczna i zawodowa
 • Porady psychologiczne
 • Diagnoza osobowości
 • Badanie poziomu inteligencji
 • Diagnoza umiejętności miękkich
 • Porady doradcy zawodowego
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Analiza mocnych i słabych stron
 • Analiza lub stworzenie dokumentów aplikacyjnych
 • Poradnictwo zawodowe i edukacyjne


Warsztaty i szkolenia
 • Psychologiczne
 • Kompetencji społecznych
 • Trening interpersonalny
 • Motywacyjne
 • Zarządzaniem czasem
 • Technik radzenia sobie ze stresem
 • Autoprezentacji
 • Aktywnych metod poszukiwania pracy
 • Tworzenia dokumentów aplikacyjnych