WARSZTATY I SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów i szkoleń dla kierowców. Przeprowadzamy trening interpersonalny, który pozwala na lepsze poznanie siebie oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Organizujemy szkolenia motywacyjne dla pracowników, pomagające w lepszym określaniu celów i planowaniu swoich działań, doprowadzające do zwiększenia ich wydajności. Całość warsztatów zamykamy w jeden dzień i szczegółowo omawiamy ich wyniki, dzięki czemu uczestniczy dokładnie wiedzą, nad czym muszą jeszcze pracować. Naszą ofertę kierujemy do Klientów z Katowic i okolicznych miejscowości.

 

Pełna oferta naszych warsztatów i szkoleń dla kierowców to:

  • trening interpersonalny,
  • szkolenia motywacyjne dla pracowników,
  • warsztaty motywacyjne,
  • szkolenia psychologiczne,
  • szkolenia z zarządzania czasem,
  • prezentacja technik radzenia sobie ze stresem,
  • warsztaty autoprezentacji,
  • trening kompetencji społecznych,
  • szkolenia aktywnych metod poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych.