Kandydaci na kierowców oraz kierowcy w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)

Kandydaci oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,

Kandydaci oraz instruktorzy nauki jazdy,

Kandydaci oraz egzaminatorzy nauki jazdy,

Osoby ubiegające się do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem,

Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

150 zł

Kierowcy skierowani przez Policję

150 zł

Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych

69 zł

Operatorzy sprzętu budowlanego, ciężkiego oraz innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych

59 zł

Operatorzy wózków widłowych

55 zł

Osoby skierowane przez lekarza medycyny pracy

55 zł

Badanie na jednym urządzeniu (ciemnia kabinowa, stereometr, krzyżowy, piórkowski, wirometr)

35 zł